Du học sinh Đức chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống ở Đức

Du học Đức vừa học vừa làm như thế nào? Sang đó sẽ làm những gì? Thu nhập bao nhiêu? Đông Đức, Tây Đức khác nhau như nào? Cuộc sống như thế nào? Đi lại trong thành phố dùng phương tiện gì? Chi phí bao nhiêu? ... Bạn Lưu Kim Khánh(du học sinh Đức) hiện [...]