Chính sách Định cư Canada diện tay nghề mới nhất

0
1185

Định cư Canada diện tay nghề dựa trên khả năng ứng viên có thể ổn định cuộc sống tại Canada. Theo chương trình này, đương đơn có kỹ năng tay nghề phù hợp có thể được di dân sang Canada theo dạng thường trú nhân. Vợ/chồng và tất cả con cái phụ thuộc đều được đi theo đương đơn chính.

Định cư Canada diện tay nghề được chia thành 2 nhóm: Định cư diện tay nghề liên bang vfa định cư diện tay nghề tỉnh bang

Định cư Canada diện tay nghề liên bang

Nhóm tay nghề liên bang: ứng viên nộp hồ sơ cho Liên bang. Khi hồ sơ được phê duyệt, ứng viên và gia đình được cấp thân phận thường trú nhân để sinh sống, làm việc tại Canada không giới hạn thời gian. Ưu điểm của chương trình liên bang là ứng viên có thể được ở tại bất kỳ bang nào mong muốn, không bị ràng buộc cam kết với các tỉnh bang.

>>>> Tổng quan đất nước Canada

Định cư Canada diện tay nghề liên bang có 3 chương trình

Federal Skilled Worker Program: Tay nghề kỹ năng liên bang

Dành cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc nằm trong nhóm 0, A, B của danh sách ngành nghề NOC và đạt đủ các điều kiện sau đây:

 • Có kinh nghiệm làm việc thuộc lĩnh vực nhóm O, A, B trong danh sách ngành nghề định cư NOC của Canada.
 • Tối thiểu 1 năm làm việc được trả lương trong vòng 10 năm gần nhất.
 • Vượt qua bài kiểm tra về khả năng ngôn ngữ hoặc cung cấp được các chứng chỉ ngôn ngữ quốc tế còn hiệu lực. (IELTS 6.0 (tiếng Anh) hoặc TEF (tiếng Pháp)).
 • Bằng cấp được cấp bởi trường tại Canada hoặc tại các đơn vị ngoài được công nhận tương đương.
 • Đạt điểm tối thiểu trong 2 vòng đánh giá, vòng 1 là 67/100 điểm, vòng 2 là điểm CRS của từng lần.
 • Chứng minh tài chính, sức khỏe và lý lịch bản thân
 • Có kế hoạch sinh sống, sắp xếp cuộc sống tại Canada, trừ Quebec ( cần nộp hồ sơ vào chương trình riêng của tinh bang Quebec).

>>>> Canada mở lại chương trình bảo lãnh ông bà cha mẹ

Federal Skilled Trade Program: Tay nghề nhóm thợ Liên bang

Dành cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong nhóm ngành Thợ trong danh sách NOC và đạt đủ các điều kiện sau:

 • Có kinh nghiệm làm việc trong nhóm ngành thợ trong danh sách NOC
 • Có kế hoạch sinh sống ở Canada, trừ Quebec
 • Đạt yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh/tiếng Pháp đạt CLB/NCLC 4 cho kỹ năng đọc và viết, CLB/NCLC 5 cho kỹ năng nghe và nói.
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong 5 năm gần nhất
 • Bằng cấp chứng chỉ theo yêu cầu

>>>> Lý do khiến hồ sơ xin visa du học Canada bị trượt

Canadian Experience Class: chương trình Kinh nghiệm làm việc Liên bang

dành cho ứng viên có tối thiểu 12 tháng làm việc trong ngành nghề Kỹ năng tại Canada, và đạt được các yêu cầu sau:

 • Có tối thiểu 12 tháng làm trong khối ngành nghề kỹ năng tại Canada trong vòng 03 năm gần nhất.
 • Đạt yêu cầu về ngôn ngữ: với nhóm O, A: CLB/NCLC 7, nhóm B: CLB/NCLC 5
 • Đạt yêu cầu về sức khỏe, lý lịch
 • Kế hoạch sống tại Canada trừ tỉnh bang Quebec

>>>> Chia sẻ về cuộc sống du học tại Canada 

Điều kiện định cư canada diện tay nghề

Để đủ điều kiện xét duyệt khả năng định cư Canada diện tay nghề liên bang vòng 1 thì đương đơn phải đạt 67 điểm trong tổng số 100 điểm dựa vào 6 yếu tố sau đây:

1.Bằng cấp (tối đa 25 điểm):

Bằng cấp của đương đơn phải là chứng chỉ, bằng cấp của Canada hoặc bằng cấp/chứng chỉ nước ngoài được công nhận bởi hệ thống đánh giá bằng cấp

Có bằng Tiến sỹ hoặc tương đương 25 điểm
Có bằng Thạc sỹ hoặc tương đương 23 điểm
Có từ 2 chứng chỉ/bằng cấp post-secondary Canada trở lên (ít nhất 1 trong số đó là chương trình đào tạo ít nhất là 3 năm) hoặc tương đương 22 điểm
Có chứng chỉ/bằng cấp post-secondary Canada (khóa học 3 năm trở lên hoặc tương đương 21 điểm
Có chứng chỉ/bằng cấp post-secondary Canada (khóa học 2 năm) hoặc tương đương 19 điểm
Có chứng chỉ/bằng cấp post-secondary Canada (khóa học 1 năm) hoặc tương đương 15 điểm
Có bằng trung học Canada hoặc tương đương 5 điểm

>>>> Những vấn đề du học sinh thường gặp phải khi du học Canada 

2.Khả năng ngoại ngữ (Anh ngữ/Pháp ngữ):

Tối đa 28 điểm nếu có thể nói cả 2 ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Pháp). Nếu chỉ biết tiếng Anh hoặc tiếng Pháp thì điểm tối đa mà đương đơn đạt được là 24 điểm.

3.CELPIP:

 • On or after 1/4/2014:
 • First official languge:
Nói Nghe Đọc Viết Số điểm đạt được mỗi kỹ năng
7 7 7 7 4
8 8 8 8 5
9 9 9 9 6
10+ 10+ 10+ 10+ 6

>>>> Cơ hội săn học bổng du học Canada 12.000 CAD tại ĐH MacEwan

 • Second official language:
Nói Nghe Đọc Viết Tổng điểm đạt được
5-12 5-12 5-12 5-12 4
 • Trước 1/4/2014:
 • First official languge:
Nói Nghe Đọc Viết Số điểm đạt được mỗi kỹ năng
4L 4L 4L 4L 4
4H 4H 4H 4H 5
5L 5L 5L 5L 6
5H 5H 5H 5H 6
 • Second official language:
Nói Nghe Đọc Viết Tổng điểm đạt được  
3L 3L 3L 3L 4  
3H 3H 3H 3H    
4L 4L 4L 4L    
  4H 4H 4H 4H  
  5L 5L 5L 5L  
  5H 5H 5H 5H  
                     

IELTS:

 • First official languge:
Nói Nghe Đọc Viết Số điểm đạt được cho mỗi kỹ năng
6.0 6.0-7.0 6.0 6.0 4
6.5 7.5 6.5 6.5 5
7.0 8.0 7.0 7.0 6
7.5-9.0 8.5-9.0 8.0-9.0 7.5-9.0 6
 • Second official language:
Nói Nghe Đọc Viết Tổng số điểm đạt được
5.0 – 9.0 5.0 – 9.0 4.0 – 9.0 5.0 – 9.0 4

TEF:

 • First official languge:
Nói Nghe Đọc Viết Số điểm đạt được cho mỗi kỹ năng
310 – 348 249 – 279 207 – 232 310 – 348 4
349 – 370 280 – 297 233 – 247 349 – 370 5
371+ 298+ 248+ 371+ 6
 • Second official language:
Nói Nghe Đọc Viết Số điểm đạt được cho mỗi kỹ năng
226 – 371+ 181 – 298+ 151 – 248+ 226 – 371+ 4

>>> Xem thêm: Trường North Island College

 1. Kinh nghiệm làm việc (tối đa 15 điểm):kinh nghiệm làm việc của đương đơn phải là công việc toàn thời gian được trả lương (ít nhất 30 giờ/tuần hoặc thời gian công việc bán toàn thời gian tương đương) và phải nằm trong danh sách ngành nghề được phép định cư.
1 năm 9 điểm
2-3 năm 11 điểm
4-5 năm 13 điểm
Từ 6 năm trở lên 15 điểm
 1. Độ tuổi (tối đa 12 điểm):đương đơn phải trong độ tuổi từ 18 – 36 tính theo thời điểm nộp đơn

18 – 35tuổi 12 điểm
36 tuổi 11 điểm
37 tuổi 10 điểm
38 tuổi 9 điểm
39 tuổi 8 điểm
40 tuổi 7 điểm
41 tuổi 6 điểm
42 tuổi 5 điểm
43 tuổi 4 điểm
44 tuổi 3 điểm
45 tuổi 2 điểm
46 tuổi 1 điểm
 1. Sắp xếp việc làm trước tại Canada (tối đa 10 điểm):

Nếu Điểm số
Đương đơn đang làm việc tại Canada (có giấy phép lao động tạm thời) Giấy phép lao động tạm thời phải có hiệu lực khi nộp đơn và khi được cấp visaVà CIC cấp giấy phép lao động cho đương đơn dựa vào sự đánh giá của LMIA và ESDC. Chủ doanh nghiệp  nhận đương đơn phải đăng ký với LMIA, sau đó đương đơn sẽ phải kẹp tài liệu này kèm theo đơn nộp cho CICVà chủ doanh nghiệp (được ghi trong giấy phép lao động) chấp nhận cho đương đơn làm việc toàn thời gian nếu đương đơn được định cư theo diện tay nghề 10 điểm
Đương đơn đang làm việc tại Canada mà công việc đó được miễn yêu cầu LMIA theo:. thỏa thuận quốc tế. thỏa thuận tỉnh/liên bang Giấy phép lao động tạm thời phải có hiệu lực khi nộp đơn và khi được cấp visaVà chủ doanh nghiệp (được ghi trong giấy phép lao động) chấp nhận cho đương đơn làm việc toàn thời gian nếu đương đơn được định cư theo diện tay nghề 10 điểm
Hiện tại đương đơn chưa có:-          Giấy phép lao động hoặc-          Có kế hoạch làm việc tại Canada trước khi có PRHoặc đương đơn đang làm việc tại Canada và có chủ doanh nghiệp khác có lời mời công việc toàn thời gian lâu dài cho đương đơn10 điểmHoặc đương đơn đang làm việc tại Canada mà công việc đó được miễn yêu cầu LMIA nhưng không theo: thỏa thuận quốc tế hay thỏa thuận tỉnh/liên bang Chủ doanh nghiệp (được ghi trong giấy phép lao động) chấp nhận cho đương đơn làm việc toàn thời gian nếu đương đơn được định cư theo diện tay nghềVà chủ doanh nghiệp được chấp thuận bởi ESDC 10 điểm

>>>> định cư tại Canada.

 1. Khả năng thích nghi (tối đa 10 điểm):

Trình độ ngoại ngữ của Vợ/chồng đương đơn đạt ielts 4.0 (nghe: 4.5, nói: 3.5, viết&đọc đều 4.0) 5 điểm
Đương đơn đã từng học ít nhất 2 năm học toàn thời gian tại Canada (15 giờ học/tuần) 5 điểm
Vợ/chồng đương đơn đã từng học ít nhất 2 năm học toàn thời gian tại Canada (15 giờ học/tuần) 5 điểm
Đương đơn đã từng làm việc toàn thời gian tại Canada ít nhất là 1 năm (công việc nằm trong danh sách ngành nghề) 10 điểm
Vợ/chồng của đương đơn đã từng làm việc toàn thời gian tại Canada ít nhất là 1 năm (công việc nằm trong danh sách ngành nghề) 5 điểm
Đã sắp xếp việc làm tại Canada 5 điểm
Có họ hàng (bố mẹ, ông bà, con cái, cháu) đang sinh sống tại Canada, > 18 tuổi và là công dân hoặc trường trú nhân Canada 5 điểm

Mọi thắc mắc liên quan cần hỗ trợ vui lòng liên hệ:

Công Ty Cổ phần Tập đoàn quốc tế HALO
Website: halo.edu.vn

Trụ sở chính: Nhà 3A-A12 – Khu Tập Thể Bộ Công An – Ngõ 57 Đường Nguyễn Khánh Toàn – Phường Dịch Vọng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
SĐT: 0246.254.2237 – 0961.288.290 (Ms. Lan) Email: [email protected]

Cơ sở giao dịch quận Ba Đình: Số 30, ngõ 12, Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
SĐT: 096 186 0002( Ms Giang)

Văn phòng đại diện Hải Dương:TTTM Ghẽ, Tràng Kỹ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương
Điện Thoại: 096 997 8658 – Hotline: 097 477 8935

Bạn có thể tìm kiếm bài viết với từ khóa:

 • Định cư Canada diện tay nghề
 • Du học định cư Canada diện tay nghề
 • Chính sách định cư diện tay nghề năm 2018
 • Điều kiện định cư Canada diện tay nghề

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here